Ейми Плъм

Саможертвата

За Лоран. Ти си моята скала.

„Душа моя, устремена към безсмъртие, първо изпитай границите на възможното.“

Пиндар1 Ода, Питиан 3, около 474 пр.Хр.

1.

Отскочих и изтеглих крака максимално към себе си, когато двеста и тринайсет сантиметровата дебела тояга се стовари върху плочите, където бях стъпила допреди половин секунда. Приземих се, изпъшках от усилие и замахнах с оръжието си над главата. В очите ми се стичаха капки пот, за частица от секундата ме ослепиха, преди рефлексите ми да ме накарат да се задействам.

Езерце светлина от прозорец високо над нас освети дъбовата сопа, когато замахнах с нея към краката на врага. Той пък замахна странично и оръжието ми се отплесна и полетя във въздуха. Издрънча в каменната стена зад мен.

Напълно безпомощна, аз се втурнах към меча на няколко стъпки от мен. Преди да успея да го вдигна, мощни ръце ме прихванаха отзад и ме притиснаха към гърдите на нападателя. Той ме задържа на няколко сантиметра от земята, докато аз ритах и размахвах бясно ръце, а адреналинът пулсираше като жива сила в тялото ми.

— Трябва да умееш да губиш, Кейт — упрекна ме Венсан. Наведе се напред и ме целуна звучно по устните.

Беше без риза и усетих как се разсейвам, а бях положила огромно усилие да се съсредоточа. Топлината на голите му гърди и ръце превръщаха напрегнатите ми по време на боя мускули в мекичко желе. Опитах се да запазя решителност и изръмжах:

— Това е чиста проба лъжа и измама. — Успях да измъкна едната си ръка и го пернах. — Пусни ме веднага.

— Само ако обещаеш да не риташ и да не хапеш. — Той се разсмя и ме пусна на земята. Морскосините му очи заблестяха весело изпод вълнистата черна коса, която обрамчваше лицето му.

Той се ухили и докосна бузата ми с такова изражение, сякаш ме виждаше за пръв път и не можеше да повярва, че съм застанала пред него, истински човек в 3D. Това изражение издаваше, че е голям късметлия.

Наложих си да направя най-възмутената гримаса, на която бях способна.

— Нищо не обещавам — рекох и пернах настрани косата, измъкнала се от опашката ми. — Заслужаваш да те ухапя, задето ме би отново.

— Днес беше много по-добре, Кейт — прозвуча глас зад мен. Гаспар ми подаде падналата сопа. — Трябва ти обаче повече гъвкавост на захвата. Когато тоягата на Венсан удари твоята, движи се с неговото движение. — Той показа какво има предвид с оръжието на Венсан. — Ако си стегната и неподвижна, пръчката ти ще се отплесне на една страна. — Пробвахме стъпките бавно.

Когато прецени, че съм овладяла показаното, учителят ми изпъна гръб.

— За меч и тояга е добре. Искаш ли да минем на нещо, в което има по-малко напрежение? Какво ще кажеш за хвърляне на шурикени?

Вдигнах примирено ръце, все още задъхана от досегашното усилие.

— Тренировките по бойни изкуства за днес са ми предостатъчни. Благодаря, Гаспар.

— Както кажеш, мила. — Той дръпна ластика, с който беше вързана косата му, и тя се разпиля. — Определено имаш вроден талант — продължи той, докато връщаше оръжията на кукичките им по стената и подземната тренировъчна зала, използвана и за оръжейна, — след като се справяш толкова добре само след един-единствен урок. Трябва обаче да поработиш над издръжливостта.

— Да, лежането и четенето на книги не допринася за физическата издръжливост — отвърнах аз и се наведох напред, подпрях ръце на коленете и най-сетне си поех дъх.

— Вроден талант — похвали ме Венсан, привлече ме към себе си, макар да бях потна, и обиколи стаята гордо, сякаш бях трофей. — Разбира се, че гаджето ми има талант. При това страхотен талант! Как иначе щеше да посече злото зомби и да спаси съвсем сама немъртвото ми тяло?

Разсмях се, когато той ме пусна пред кабинката на душа и свързаната с него сауна.

— Нямам нищо против да обера овациите, но все си мисля, че духът ти по време на големия сън, който ме облада, също има пръст в спасяването ти.

— Заповядай. — Венсан ми подаде кърпа и ме целуна по косата. — Не че не те намирам за страхотно готина, когато си потна — прошепна той и ми намигна мръснишки. Усетих вече познатия трепет в гърдите си. Той се превръщаше в напълно естествено състояние.

— Междувременно ще довърша твоята работа и ще сразя този проклет специалист по оръжията, натрупал умения през деветнайсети век. En garde!2 — изрева той, дръпна меч от стената и се обърна.

Гаспар вече го очакваше, стиснал в ръка огромен ошипен боздуган.

— Май ти трябва нещо по-убедително от това мизерно стоманено острие, за да ме надупчиш — охлади той ентусиазма му и с два пръста покани Венсан да се приближи.

Затворих вратата на душкабината и завъртях кранчето, а след това си оставих малко време, докато наблюдавах как мощните струи избликват от душа и ме обгръща облак пара. Болките от натъртванията преминаха под горещата вода.

„Невероятно“ — помислих си аз за хиляден път, присетила се за паралелния свят, в който се движех. На няколко пресечки оттук, в самото сърце на Париж, водех съвършено нормален живот със сестра си, баба и дядо. А ето че се биех с мечове с мъртъвци… добре де, ревенанти, така че не бях права, като ги наричах мъртъвци. Откакто се преместих в Париж, тук бе единственото място, където се чувствах желана и добре приета.

Заслушах се в шума на двубоя, който долиташе в малката кабинка с ламперия от бор, и се замислих над причината да съм тук. Венсан.

Запознахме се миналото лято и аз яко хлътнах по него. След като открих какъв е, след като разбрах, че ревенант означава да умира отново и отново, аз му обърнах гръб. Откакто родителите ми загинаха преди година, да съм сама ми се струваше по-безопасно, отколкото нещо или някой непрекъснато да ми напомня за преживяната болка.

Само че Венсан ми направи предложение, на което не успях да устоя. Обеща ми да не умира. Поне не и нарочно. Това обаче е в пълно противоречие с всяка клетка на тялото му. Подтикът на ревенантите да загинат, докато спасяват безценните човешки „обекти“, е по-силен и неустоим отколкото при наркоманите. Венсан обаче е убеден, че ще се справи. Заради мен.

А пък аз се надявам да успее. Не искам да му причинявам болка, но добре познавам недостатъците си. Вместо да скърбя за загубата му многократно, предпочитам да го напусна. Да си отида. И двамата знаем, че е така. Той може и да е технически мъртъв, но смея да твърдя, че това е единственото разрешение, с което можем и двамата да живеем.

2.

— Качвам се горе — провикнах се аз.

— Идвам веднага — отвърна Венсан и за частица от секундата измести поглед към стълбите, където бях застанала. Гаспар се възползва от възможността, за да избие меча от ръцете му и той издрънча на пода, а любимият ми разбра, че е сразен.

— Никога…

— … не отделяй очи от битката — довърши той вместо Гаспар. — Знам, знам. Признай обаче, че Кейт умее да разсейва хората.

Гаспар се усмихна кисело.

— За себе си говоря.

— Не й позволявай да те разсейва, когато се наложи да й спасяваш живота — сряза го Гаспар, подпъхна пръстите на краката под ефеса на падналия меч и с едно бързо движение го запрати към Венсан.

— Двайсет и първи век е, Гаспар — разсмя се Венсан и стисна меча в дясната си ръка. — Благодарение на твоето обучение Кейт ще може да спаси моя живот. — Той ми отправи широка усмивка и изви многозначително вежди.

Аз се разсмях.

— Съгласен съм — призна Гаспар, — но само ако успее да навакса половината век тренировки, които ти вече имаш зад гърба си.

— Работя по въпроса — провикнах се аз, преди да затворя вратата след себе си и да заглуша дрънченето на метал.

Отворих летящите врати, влязох в просторна, приятна кухня и вдъхнах аромата на прясно опечен сладкиш. Жан се бе навела над сивия гранитен плот. Работеше като готвачка и икономка, но се държеше по-скоро като грижовна майка. Също като майка си и баба си тя се грижеше за ревенантите от десетилетия. Раменете й потръпваха едва забележимо, докато довършваше украсата на шоколадовата торта. Докоснах я по ръката и тя се обърна към мен. По лицето й блестяха сълзи, които тя безуспешно се опита да скрие.

— Добре ли си, Жан? — ахнах аз. Веднага разбрах, че нещо не е наред.

— Шарлот и Шарл са като мои деца — изрече тя.

— Знам — отвърнах и я прегърнах през широката талия, след което отпуснах глава на рамото й. — Те не си отиват завинаги. Нали Жан-Батист каза, че ще се върнат, след като Шарл си прочисти мислите. Няма да е дълго.

Жан изпъна гръб, двете се спогледахме и се разбрахме без думи. Напротив, ще бъде дълго, може би дори завинаги. Момчето бе много объркано.

Собствените ми чувства към него бяха объркани. Той се бе държал с мен враждебно още от самото начало, но след като Шарлот обясни защо, аз изпитах искрено съжаление към него.

Сякаш прочела мислите ми, Жан веднага се опита да го защити:

— Вината не е негова. Той не е искал да застраши никого, нали?

— Знам.

— Просто е по-чувствителен от останалите — обясни тя и отново се приведе над тортата, и започна съсредоточено да рисува захарното цвете. — Това е животът им. Умират отново и отново заради нас, хората, след това ни оставят на съдбата ни. Та той е едва на петнайсет, за бога.