Тереза Медейрос

След полунощ

ПРОЛОГ

Лондон, 1820 година

Мъжът бродеше през забулените в мъгла улици в търсене на плячка. Стъпките му по паважа бяха само шепот, развяващото се палто се плъзгаше от сянка към сянка. Макар че на минаване привличаше жадните погледи на главорези, улични крадци и евтини проститутки, дебнещи в тъмните входове, той не им обръщаше внимание. За него нощта не криеше ужаси. Или поне не такива, които идваха от живите.

В последно време мракът беше станал любимото му време от деня — и същевременно най-големият му враг. Часове, за които копнееше и от които се стремеше да избяга. Когато вятърът нахлу в тясната уличка и довя мъгла и облаци, той вдигна лице към луната. Сетивата му се разкъсваха от жажда за светлина. Но дори под мътно-сребърните лъчи не можеше да се освободи от жаждата за кръв, завладяла душата му. Може би вече беше късно. Може би вече се бе превърнал в един от онези, които гонеше. В хищник без милост и разкаяние.

И тогава го чу — тих женски смях, последван от мърморене на мъж, дрезгаво и заклинателно. Той се оттегли в сянката, мушна ръка под палтото си и зачака плячката да се приближи.

Мъжът вероятно беше някой от младите светски лъвове, опиянен от победата си в игралните салони на Ковънт Гардън или от постиженията си в един от многото вертепи в квартала. Бобровата шапка беше нахлупена накриво върху модната му фризура. Жената, която висеше на ръката му, изглеждаше съвсем млада. Елегантната, но овехтялата рокля и начервените бузи издаваха, че е една от многото проститутки, които се мотаеха пред вертепите и игралните салони с надеждата да си намерят покровител за повече от една нощ.

Мъжът очевидно беше пиян. Запя някаква модна песничка и завъртя жената в пародия на валс, после я притисна към най-близкия стълб. В пронизителното й кискане зазвучаха отчаяние и упоритост. Негодникът мушна ръка в корсажа и започна да мачка гърдите й. После нави гъстата тъмнокестенява коса на другата си ръка и дръпна главата й назад, за да разголи тънката, нежно извита шия под лунната светлина.

При вида на женската шия — толкова крехка, толкова грациозна и лесно ранима — във вътрешността му лумна неестествен глад.

Той излезе от сянката и пристъпи към мъжа. Сграбчи го за рамото и го завъртя. Момичето видя дивия блясък в очите му и красивото лице се сгърчи от страх. Проститутката направи няколко крачки назад и се отпусна на колене, като придържаше с две ръце разкъсаното си деколте.

Той стисна жертвата си за гърлото и я запрати към уличния стълб. Вдигна мъжа с лекота и го хвана здраво, докато краката му заритаха безпомощно във въздуха и бледосините очи изскочиха от орбитите. В зениците им светеха и гняв, и страх. Ала най-доброто беше безутешното разпознаване, което дойде твърде късно и остана безполезно.

— Прости ми, приятелче — изръмжа той и на устните му заигра измамна усмивка. — Знаеш, че не ти се бъркам в работата, но съм убеден, че дамата обеща този танц на мен.

1

— Нашата сестра ще се омъжи за вампир! — оповести драматично Порция.

— Това е чудесно, скъпа — отговори с отсъстващ вид Каролайн и написа още няколко цифри в сметководната книга, която лежеше разтворена на малкото й писалище.

Отдавна се беше научила да не обръща особено внимание на бликащата фантазия на седемнадесетгодишната си сестричка и на склонността й да театралничи. Не можеше да си позволи да занемарява задълженията си всеки път, когато Порция виждаше в купчината с боклук вълк-единак или се просваше на дивана и заявяваше, че се е заразила от чума.

— Трябва незабавно да пишеш на леля Мариета и да изискаш да върне Вивиан вкъщи, преди да е станало твърде късно. Ние сме единствената й надежда, Каролайн!

Голямата сестра вдигна очи от редиците числа и с изненада установи, че скъпата й сестричка е искрено загрижена. Порция стоеше в средата на прашния салон и държеше в треперещата си ръка писмо. Тъмносините й очи изглеждаха стъписани, а винаги розовите бузи бяха загубили цвета си, сякаш някой негодник беше изсмукал всичката кръв от младото й тяло.

— Какво се е случило пак, за бога? Какво си измисляш? — С нарастваща загриженост Каролайн остави молива и скочи от стола. Беше седяла над сметководната книга почти три часа, за да намери начин да извади месечните разходи на малкото си домакинство от приходите, без накрая да стои нула. Раздвижи рамене, за да прогони сковаността, и взе писмото от ръката на сестра си.

— Сигурна съм, че не е чак толкова лошо. Дай да видя.

Каролайн веднага позна почерка на средната си сестра. Вивиан пишеше с много завъртулки, които правеха буквите трудно разбираеми. Като прибра една досадна къдрица от русата си коса зад ухото, младата дама прегледа бегло полученото писмо. Мина набързо през безкрайните описания на прекрасни бални рокли и чудни излети в Хайд Парк. Не й трябваше много време, за да намери мястото, което бе накарало Порция да побледнее.

— О, небеса — пошепна изненадано тя и вдигна вежди.

— Нашата скъпа Вивиан е прекарала в Лондон само месец, а вече си има обожател.

Докато четеше, Каролайн се опитваше да прогони от сърцето си добре познатото пробождане на завистта. Когато леля им Мариета предложи да въведе Вивиан в обществото, голямата сестра дори не помисли да възрази. След като родителите им загинаха при злополука с каретата в деня, преди да представят първата си дъщеря в двора, това важно събитие се отложи за неопределено време. Още тогава Каролайн прогони решително всички чувства, които поне малко приличаха на завист, и изпрати Вивиан в Лондон с всички красиви неща, които майка им беше избирала за нейния дебют. Беше само губене на време да тъгува за нещо, което беше в миналото и вече не можеше да се промени — а времето беше скъпоценно. Представянето й в обществото беше мечта, която никога нямаше да стане действителност. Междувременно Каролайн беше навършила двадесет и четири години и се чувстваше стара мома. Чувството беше толкова окончателно, че бе необходимо чудо, за да промени нещо в живота й.

— Обожател ли? Чудовище, искаш да кажеш! — Порция надникна над рамото й и една от черните й къдрици я по-гъделичка по лицето. — Още ли не си прочела името на негодника?

— Разбира се, че го прочетох. Вивиан го е изписала с най-красивия си почерк и даже го е украсила с любов. — Каролайн обърна втората страница и изкриви лице. — Велики боже, наистина е нарисувала сърчице над главната буква!

— Щом споменаването на името му не събужда в сърцето ти страх и ужас, значи нямаш ни най-малка представа кой е този мъж и с какво се е прославил.

— Мисля, че вече знам що за човек е. — Каролайн продължаваше да чете писмото. — Скъпата ни сестричка е изброила подробно всичките му предимства. От пламенните й думи мога само да заключа, че този джентълмен е по-богат на добродетели дори от епископа на Кентърбъри.

— Да, да, прочетох. Вивиан описва многословно кройката на фрака му и елегантно завързаното шалче, споменава за щедростта му към вдовици и сираци, но никъде не пише, че обожателят й е вампир.

Каролайн се обърна рязко към сестра си. Търпението й свършваше.

— Стига, Порция! Откакто прочете онази смешна книга на доктор Полидори, виждаш вампири зад всяка завеса и зад всяко стайно растение. Ако знаех, че „Вампирът“ ще те завладее така и ще окрили фантазията ти, щях да хвърля книгата на боклука още при пристигането й. Тогава поне някой от върколаците, които според теб се ровят всяка нощ в нашия боклук, щеше да я грабне и да я зарови някъде далеч.

Порция се изправи в целия си ръст от метър и петдесет и осем, смръщи носле и заяви:

— Всички знаят, че историята не е написана от доктор Полидори. Самият той е признал, че я публикува по поръка на своя най-прочут пациент — някой си Джордж Гордън Байрон.

— Обаче лорд Байрон отрича твърденията на лекаря, ако позволиш да ти напомня.

— Можеш ли да го обвиниш за това? Какво друго би могъл да каже, след като безогледният, винаги мрачен Рутхевън е едва прикрита версия на неговия характер? Може да отрича, колкото си ще, но „Вампирът“ разкри истинската му същност пред всички хора, които искат да я видят.

Каролайн въздъхна и мускулчетата на слепоочията й запулсираха.

— Значи според теб истинската му същност е на кръвожадно нощно същество?

— Как можеш да се съмняваш в това, след като прочете „Неверника“? — В очите на Порция се появи отнесеност, твърде добре позната на сестра й. Момичето вдигна ръка, зае драматична поза и издекламира:

Ала едва когато бе изпратен на земята като вампир,

едва когато изтръгнаха от ковчега живото му тяло,

тогава тръгна да броди из своята родина.

Жаждата за кръв го мъчи страшно,

все едно дали е от майка, сестра или жена.

Той жадува да изпие сока на живота — след полунощ.

Когато гласът на Порция заглъхна с подходящата за случая тайнственост, Каролайн разтриваше с два пръста пулсиращите си слепоочия.

— Това изобщо не доказва, че Байрон е вампир. Показва само, че като всеки голям поет и той понякога пише безсмислици. Мога само да се надявам, че имаш и по-убедителни доказателства, за да обвиниш обожателя на Вивиан. Ако не, ще си помисля, че постъпваш както преди няколко години, когато ме събуди преди разсъмване и се развика, че между гъбите в градината живее семейство елфи. Сигурно можеш да си представиш колко бях разочарована, когато минах боса по влажната трева и установих, че твоите елфи са всъщност гъсеници и нито една от тях няма прозрачни крилца, посипани със златен прах.

Порция се изчерви, но изобщо не изглеждаше убедена. Нацупи се и обърна гръб на сестра си.

— Тогава бях глупаво десетгодишно момиченце. Мога да те уверя, че това, което ти казвам, не е моя измислица. Не си ли спомняш слуховете в клюкарските вестничета при последното му пребиваване в Лондон? Обожателят на Вивиан е прекарал няколко месеца в столицата и нито веднъж не е бил видян на дневна светлина.